Algemeen overleg : IPCC en Milieuraad

De vergadering is geweest

7 oktober 2010
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tweede herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.C. Huizinga-Heringa
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • Voorzitter
  G.P.J. Koopmans (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • D.M. Samsom (PvdA)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R. de Mos (PVV)
 • H. Neppérus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  IPCC

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Milieuraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data