Commissievergaderingen

Maandag 28 maart 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare...

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Conferentie sprekers EU-Parlementen- EUSC

Werkbezoek
Slovenie

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie Materieel Organisatie

Werkbezoek
Soesterberg

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om een schriftelijke reactie van de minister van Justitie en Veiligheid over de berichtgeving van Nieuwsuur over zedenzaken

E-mailprocedure

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek uitbreiding spreektijden voor notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport onderzoek backpay weduwen (TK 20454-172)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Gesprek met Europarlementariërs over Fit-for-55-pakket

Gesprek
Max van der Stoelzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Van Strien (VVD) om een technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Kamerstuk 35880)

E-mailprocedure
(besloten)