E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Strien (VVD) om een technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Kamerstuk 35880)

De vergadering is geweest

28 maart 2022
15:00 uur
Leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u aan een verzoek  van het lid Van Strien (VVD) om een technische briefing te laten verzorgen door het ministerie EZK over wetsvoorstel Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) (Kamerstuk 35880). De verwachting is dat dit wetsvoorstel binnenkort plenair zal worden behandeld.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 28  maart 2022 om 15.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 

Dennis Nava

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Strien (VVD) om een technische briefing over wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Kamerstuk 35880).

    Te behandelen:

    Loading data