Commissievergaderingen

Donderdag 28 januari 2016

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC)

Werkbezoek
Washington, D.C. en Miami (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2016

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Rapport Algemene Rekenkamer "Energiebeleid: op weg naar samenhang"

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Drugs

Algemeen overleg
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Leijten om stand-van-zakenbrief over het dreigende faillissement van TSN

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

ISLA-raffinaderij

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Duurzaamheid en milieu

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Verkoopplannen ASR Nederland N.V/Aankondiging Intention to float ABN AMRO/Propertize

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 13:15 uur

Rondetafelgesprek kleinschaligheid in het mbo

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 3 februari 2016)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Sjoera Dikkers om een schriftelijk overleg (eventueel gevolgd door een VSO) voor de wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele...

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dierziekten en antibioticagebruik

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Arctische regio uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvullend verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Aanbieding van de ontwerpselectielijsten voor de AIVD en de MIVD

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Palliatieve zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Beleidsdoorlichting de dienstverlenende en innovatieve overheid over de periode 2011-2014 (verplaatst naar 20 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Politie (verplaatst naar 10 februari 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure - Voorstel inzake AO Externe veiligheid

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Presentatie over World Report door Human Rights Watch

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Mineralen Aangiftesysteem (MINAS)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 16:30 uur

Verzoek reactie regering op het aangekondigde "plan-Samsom" inzake Europese migratie

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Arctische regio tot nader te bepalen datum uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Herziening Europese Verkiezingsakte

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Patrick Ky, executive director European Aviation Safety Agency (EASA)

Gesprek
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) - vangt aan om 16.00 uur i.p.v. om 18.00 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

videoconferenties deskundigen inzake MH17

Gesprek
Tilanuskamer