Algemeen overleg : Palliatieve zorg

De vergadering is geweest

28 januari 2016
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen van de commissie over investeren in palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake stand van zaken ten aanzien van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programmavoorstel 'Palliantie. Meer dan zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en beantwoording vragen over palliatieve zorg gesteld in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2016 inzake palliatieve zorg en de problemen die hospices ondervinden ten aanzien van de financiering van deze zorg

  Te behandelen:

  Loading data