Algemeen overleg

Palliatieve zorg

Algemeen overleg: "Palliatieve zorg"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Palliatieve zorg - 28 januari 2016 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2016, over Palliatieve zorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Aanbieding rapport HHM Evaluatie Regeling PTZ en beantwoording vragen over palliatieve zorg gesteld in het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz van 9 september 2015

Te behandelen: