Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek kleinschaligheid in het mbo

De vergadering is geweest

28 januari 2016
11:15 - 13:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • A.W. Lucas (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van genodigden

   
   Blok I   11.15 – 12.15 uur
  • Henk Slagt (Lid van het College van Bestuur Zadkine college)
  • Ron Kooren (Voorzitter van het College van Bestuur Albeda college) 
  • Ineke van der Linden (Voorzitter van het College van Bestuur ROC Top) 
  • John van der Vegt (Voorzitter van het College van Bestuur ROC Twente)
   
  Blok II   12.15 – 13.15 uur
  • Marjolein Held (Voorzitter van de beroepsvereniging docenten mbo)
  • Margreet Rookmaker (Voorzitter van het College van Bestuur MBO Utrecht)
  • Frank van Hout (Lid van het College van Bestuur Friesland College)
  • Nicky Nijhuis (Voorzitter JOB)
  • Jan van Zijl (Voorzitter van de MBO Raad)

  Het doel is een gesprek met het onderwijsveld te hebben over de voorstellen van het kabinet met betrekking tot mbo-colleges. Vragen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:
  • Gaan de plannen zorgen voor goed onderwijs?
  • Hoe kan worden voorkomen dat alles voorlopig blijft steken bij organisatorische rompslomp?
  • Welke voordelen brengt kleinschaligheid met zich mee?
  • In hoeverre wordt dit voorstel door het veld gedragen? Welke verbeterpunten zien zij?
 2. 2

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De menselijke maat in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data