Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 januari 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • K. Yücel (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie stemt in met het voorstel om op donderdag 21 april, van 11.00 tot 12.00 uur een gesprek te plannen met de inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag. De commissie stemt tevens in met het voorstel de inbreng voor de feitelijke vragen te houden over het Onderwijsverslag op dinsdag 26 april om 10.00 uur.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanpassingen indemniteitsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbod SER briefing Arbeidsmarkt in de culturele sector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lerarenopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Excellente Scholen 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  34251 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet medezeggenschap op scholen, de Wet primair onderwijs BES en de Wet voortgezet onderijs BES in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bestuursmodellen en bestuursbenoemingen in het hoger onderwijs in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervolg van de aanpak van voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Groepsgrootte in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verdeling middelen achterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake reiskostenvergoedingen voor scholieren onder de 18 jaar en toelatingsbeleid HBO-opleidingen voor E&M-profielen die overeenkomen met N&G-profielen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het LHBTI Actieplan van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 1-2; 4-15 januari 2016)

  Voor de periode 4-15 januari 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW.
 19. 19

  Voortgang Emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Motie Yücel over VVE

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Artikel in het AD over dat een oplapbeurt van schoolgebouwen niet te betalen is door scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Planning van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkdruk Zembla

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Hoge werkdruk in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Sessie over de rekentoets met leraren wiskunde / rekenen en het CvTE

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data