Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-1-2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 28-1-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het voorstel om op donderdag 21 april, van 11.00 tot 12.00 uur een gesprek te plannen met de inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag. De commissie stemt tevens in met het voorstel de inbreng voor de feitelijke vragen te houden over het Onderwijsverslag op dinsdag 26 april om 10.00 uur.
2
Brievenlijst
8
34251 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet medezeggenschap op scholen, de Wet primair onderwijs BES en de Wet voortgezet onderijs BES in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Te behandelen:

18
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 1-2; 4-15 januari 2016)

Details

Voor de periode 4-15 januari 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW.