Commissievergaderingen

Donderdag 27 januari 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2022 (hybride)

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing PBL met betrekking tot de monitor RES 1.0 en CES(digitaal)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie (via videoverbinding)

Technische briefing
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride) (verplaatst naar 3 februari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Effectief Leesonderwijs in Nederland (Universiteit Leiden - Paul van den Broek); onderzoek in opdracht van cie. OCW (verplaatst naar 3 februari)

Technische briefing
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Vervolg onderzoeken milieucriminaliteit en -overtredingen (via videoverbinding)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Prof. dr. Wagner en dr. Onderco inzake het EU-sanctiebeleid (i.h.k.v. het kennisthema buitenlands beleid van de EU, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU) (digitaal)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiƫn

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Vergadering voorbereidingsgroep inzake uitvoering motie Leijten/Inge van Dijk (35510-62)

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Fit for 55 - CBAM en ETS

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Commissiedebat op hoofdlijnen met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek schriftelijk overleg risicovolle kansspelen te vervroegen van 17 naar 10 februari 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (31753-247)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35990)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Procedure voorstel hoofdlijnendebat

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek behandelvoorbehoud Schengen Grenscode

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

AANVULLEND EMAILPROCEDURE Uitstel verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 februari 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met de Hoge Raad (hybride)

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

President Hoge Raad

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel (TK...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)