Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 27 januari 2022.

Deelnemers


Agendapunten

2
Welkom

Details

Welkom aan de nieuwe data-trainee Floor Oostwegel die de komende acht maanden de commissie Europese Zaken zal ondersteunen.
6
Reactie Parlement van Frankrijk m.b.t. COSAC-werkgroepen
14
Stafnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese Commissie
15
COSAC questionnaire
16
Verslag Permanent Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer in Brussel
17
Stafnotitie voorbereidingsgroep EU-uitbreiding
18
Kennisagenda 2022
19
Nieuwe coalitieakkoord en Europees beleid.
20
Nieuwe EU-voorstellen
21
Gesprek Conferentie over de Toekomst van Europa

Details

Conform eerdere besluitvorming wordt er een gesprek gepland met dhr. Verhofstadt over de Conferentie over de Toekomst van Europa. Dit gesprek wordt gepland op dinsdag 22 februari 13:00-14:00 (*Hybride).
22
Commissie agenda

Details

26-01-2022 14:30 - 17:00 Rondetafelgesprek COVID-19 Herstelfonds
27-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
02-02-2022 14.00 - 16.00 Rondetafelgesprek EU-Informatievoorziening (Nieuwe datum)
03-02-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat Brexit/nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk 

10-02-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat EU-Informatievoorziening (Nieuwe datum)
16-02-2022 17.00 -19.00 Commissiedebat 
Raad Algemene Zaken d.d. 22 februari 2022
17-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
22-02-2022 13:00 - 14:00 Gesprek dhr. Verhofstadt over Conferentie over de Toekomst van Europa (Hybride)
23-02-2022 10:00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 februari 2022

03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
10-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
17-03-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022***
31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
05-04-2022 16.30 - 18.30 CommissiedebaRaad Algemene Zaken d.d. 12 april 2022
14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 

24-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022
02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering


**  - Nog in te plannen: werkbezoek Brussel (voorjaar 2022), Werkbezoek Hongarije (zomer 2022).

*** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
 
  • Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari 2022 t/m maandag 7 maart 2022
  • Meireces 2022: vrijdag 22 april tot en met maandag 9 mei 2022
  • Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  • Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorstel: Ter informatie
23
Invulling technische briefing EU-uitbreiding en Rechtsstatelijkheid