Commissievergaderingen

Donderdag 24 juni 2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni 2010

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 15:30 uur

Veteranenbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Vernieuwing rijksdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stichting Dierenthuis en uitspraak van rechtbank 's-Hertogenbosch

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Accountancy

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Veteranenbeleid (verplaatst naar 11.00 uur)

Notaoverleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Statenlokaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector (uitgesteld tot 8 juli 2010)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk

Inbreng schriftelijk overleg

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eindrapport van het parlementair onderzoek van het financieel stelsel (feitelijke vragen aan de onderzoekscommissie)

Inbreng feitelijke vragen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in Octrooi- en Kwekersrecht

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal