Algemeen overleg : Vernieuwing rijksdienst

De vergadering is geweest

24 juni 2010
11:30 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3e HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. 

toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H. Brinkman (PVV)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W. van Gent (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoord op toezeggingen over externe inhuur op bestuursfuncties binnen de rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending overzicht waarin de ontwikkeling van de omvang van de ministeries wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de uitgaven voor externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Sociaal Jaarverslag Rijk 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging AO overleg inzake Vernieuwing Rijksdienst en uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII, nr. 31) m.b.t. sociale zekerheidsvoorzieningen voor grensarbeiders en zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vijfde en zesde voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vernieuwing van de publieke kennisinfrastructuur van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data