Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

24 juni 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tweede herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunten 18 en 19)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding boekje "Graan voor Visch" van Gemeente Haarlemmermeer

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Introductiedossier commissie WWI

  Op intranet (Plein 2) heeft de commissie voor WWI een commissiepagina met de contactgegevens, samenstelling en agenda van de commissie, (concept)verslagen van de overleggen van de commissie, een EU-pagina, informatiedossiers van de Dienst Informatievoorziening en een koppeling met de toezeggingenregistratie. Tevens bevat de commissiepagina een door de staf van de commissie samengesteld Introductiedossier voor (nieuwe) Kamerleden. Het dossier bestaat uit 2 delen:
  A. Algemeen: werkwijze en activiteiten die van toepassing zijn op alle vaste en algemene commissies.
  B. Specifiek: geeft informatie over het beleidsterrein WWI en over de dossiers die in behandeling zijn bij de commissie WWI

  (http://plein2/plenair_commissies/commissiepagina_s/wonen_wijken_en_integratie/index.jsp#0)

 6. 6

  Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toezegging n.a.v. het AO koopsubsidie inzake de BEW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verhaal schade Schipholcellenbrand op aannemer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding onderzoek crisismaatregelen in enkele Europese lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Constructieve Veiligheid Gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ondersteuning starters op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken AMvB Experimentenbesluit excellente gebieden en koplopergebied Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere informatie over het staatssteundossier woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Budget 40+ wijken, 2e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Recente bijeenkomst in Turkije met leden van de Turkse diaspora uit Europa

  Te behandelen:

  Loading data