Commissievergaderingen

Dinsdag 22 september 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wetsvoorstel vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket (Kamerstuk 35542) gereed voor plenaire behandeling?

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek rapporteurs Asscher en Omtzigt om brief over Brexit, op de kortst mogelijke termijn te ontvangen (svp reageren voor morgen 22 september te 12.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep ZZS - geen doorgang verplaatst naar 23 september om 15.30 uur

Vergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) -...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op advies van de AIV en CAVV over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoek bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Belhaj om het AO GRiT te verplaatsen naar december

E-mailprocedure
(besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Kunstcommissie (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Arbeidsmarkt in de zorg

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:45 - 17:00 uur

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Douane

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Vondelingkamer (besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Constituerende vergadering tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Toelichting op advies door Rli 'Verzet de wissel: naar een beter internationaal reizigersvervoer per trein'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Vondelingkamer (besloten)