Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Presentatie de heer Boel - Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten
Convocatie commissieactiviteit
Download Gewijzigde convocatie technische briefing Update coronavirus d.d. 22 september 2020
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 22 september 2020, over update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie de heer De Gouw - GGD
Bijlage
Download Presentatie de heer Van Dissel - RIVM

Deelnemers


Agendapunten

1
Update coronavirus

Details

 
 
Deze technische briefing zal worden verzorgd door:
 
1) De heer Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM);
2) De heer Edwin Boel (projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK));
3) De heer Sjaak de Gouw (directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Midden).
 
Deze sprekers zullen beurtelings aan tafel plaatsnemen.