Commissievergaderingen

Woensdag 22 maart 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteursrecht (is tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:15 uur

Maatwerkafspraken industrie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Comply or explain: wetgevingsoverzicht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

NAVO (dit debat is omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat - tijd is gewijzigd vangt nu aan om 11.30 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Gesprek met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files - verplaatst naar 21 maart 2023

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering

Gesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Landmacht samenwerking met Duitsland

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht”

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

G20 update: uitkomsten G20-top (Bali, 15 en 16 november 2022) en Nederlandse inzet G20 in 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 28 maart 2023

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Personen- en familierecht

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Lessons learned Oekraïense ontheemden in NL (36045-149)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Digitale infrastructuur en economie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Presentatie documentaire ‘The Future of Food’ (Locatie: Filmzaal, Van Someren-Downerzaal)

Gesprek

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 19:00 - 21:30 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het...

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

Commissiedebat
Troelstrazaal