Agendapunten

 1. 1

  Commissie-Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Nieuwe voorzitter Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023 (Kamerstuk 21501-32-1516) (eerste deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomsten COP15 VN-Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift antwoord aan provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie motie van het lid Ouwehand over onderzoeken of en op welke manier het gebruik van trekkers bij demonstraties landelijk verboden kan worden (Kamerstuk 34682-124)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief van de voorzitter van de commissie voor de RIjksuitgaven over geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten:
  • ma 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 april)
  • di 09-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Dierproeven
  • ma 24-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • wo 31-05-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • do 01-06-2023 14.30 - 19.30 Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 07-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat Pacht
  • do 15-06-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • ma 21-06-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)
  • wo 28-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Natuur

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (2 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 06-04-2023 10.15 - 11.15 Gesprek (via videoconferentie) met commissie voor Landbouw- en Grondbeleid van het Oekraïense parlement
  • do 20-04-2023 16.30 - 19.30 (ovb) Rondetafelgesprek Dierproeven
  • ntb Rondetafelgesprek Natuurdoelanalyses
  • ntb Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
 12. 12

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gesloten periode aalvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek Van Campen (VVD) en Van der Plas (BBB) om een reactie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het artikel van Follow The Money getiteld ''Diederik Samsom hamerde op gedwongen uitkoop veeboeren''.

  Te behandelen:

  Loading data