Agendapunten

 1. 1

  Mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Dreigend tekort Actilyse en Metalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Financiering van geneesmiddelenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatierapport programma 'Goed Gebruik Geneesmiddelen' 2012-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op petitie Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen over afbouwen van psychoactieve medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van het Aidsfonds en meerdere organisaties over de toegankelijkheid van PrEP

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel GVS-modernisering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-784)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie op petitie 'Behoud de keuzevrijheid voor insuline bij diabetes type 1' door DON

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Sluiskandidaten eerste helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Kabinetsbesluit PALLAS (Kamerstuk 33626-16)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeken leveringszekerheid medische producten en beleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Faillissement InnoGenerics

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de actualiteitenbrief bloedvoorziening 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op de petitie 'Geef ALS-patiënten toegang tot medicijnen, ze hebben namelijk geen enkel alternatief'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gebruik uitzondering artikel 2.25 lid 2 Comptabiliteitswet 2016 ten behoeve van het PALLAS-project

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Doorstart InnoGenerics door Ofichem Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen, gedaan tijdens het plenaire debat op 18 januari 2023, over de Verzamelwet VWS 2022 (Kamerstuk 36002)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging beleidsregels voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen op grond van artikel 2.4a van het Besluit zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het middel Esketamine neusspray

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Opbrengsten huidige R&D-ecosysteem: analyse aantal marktintroducties geneesmiddelen vanaf 1995’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Heruitgifte van dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkagenda gezamenlijk beleidsadvies van NZa, Zorginstituut en ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang medicinale cannabisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang expertisecentrum FAST en afronding LSH-actieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verantwoord afbouwen van medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken verzekerde toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (doorlooptijden)

  Te behandelen:

  Loading data