Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 maart 2023
15:00 - 15:45 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang criteria fase 2.2 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius (Kamerstuk 35422-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Proces fase 2.2 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties artikel 1 Versterken Rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift reactie op brief van het College voor de Rechten van de Mens inzake sociaal minimum Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instellingsbesluit en Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief Openbaar Lichaam Saba, namens initiatiefnemer Peaceful demonstration, aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. gezondheidszorg d.d. 27 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht documenten met cie. KR als volgcommissie - 14 december 2022 tot 16 maart 2023

 14. 14

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 09-03-2023
  2. 2023Z04051 Aan stas. BZK - Verzoek tussentijdse rapportage beleidsdoorlichting art. 4 09-03-2023
  3. 2023Z03441 Aan min. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  4. 2023Z03356 Aan stas. BZK - Verzoek kabinetsreactie rapport Amnesty Venezolanen Curaçao 23-02-2023
  5. 2023Z01039 Aan stas. KR en min. EZK - Verzoek stand van zaken/intentiebrief economische ontwikkelingen BES 25-01-2023
  6. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  7. 2022Z10091 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag Rijkswet COHO 20-05-2022
  8. 2022Z10093 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 15. 15

  Geplande activiteiten commissie

  • do 13-04-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Verzamel-commissiedebat BES
  • wo 19-04-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 10-05-2023 13.00 - 14.30 Gesprek Opstellers wetenschappelijk factsheet kennisagenda Artikel 73 VN-Handvest 
  • wo 17-05-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-06-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 05-07-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
 16. 16

  Gesprek Colleges Financieel Toezicht (week van 22-24 mei)

  Noot: De Colleges financieel toezicht zijn voornemens een bezoek te brengen aan Den Haag in de week van 22-24 mei. Zij zouden in die periode graag een gesprek plannen met de commissie.
  Besluit: Gesprek organiseren. 
 17. 17

  Kabinetsreactie verslag en afsprakenlijst IPKO en mogelijke aanvullende vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vaststellen voorbereidingsgroepen kennisagenda en EU-rapporteurs 2023

  Besluit: De volgende voorbereidingsgroepen worden als volgt vastgesteld:
  • Financiële positie landen, economische ontwikkeling en landspakketten: Roelien Kamminga, Joba van den Berg
  • Vierlandenoverleggen met focus op onderwijs en veiligheid: Jorien Wuite, Liane den Haan
  • EU-rapporteurs: Roelien Kamminga, Jorien Wuite.
  Voor het thema klimaat wordt op dit moment geen voorbereidingsgroep ingesteld. De staf zal de commissie periodiek informeren over bij de Kamer binnengekomen stukken vanuit het kabinet over dit onderwerp, via het overzicht documenten met cie. KR als volgcie op de procedurevergadering. In dit overzicht wordt een apart kopje "Klimaat" opgenomen. Indien binnengekomen stukken aanleiding geven tot vervolg vragen of onderzoek, dan kan daar dan over besloten worden.