Commissievergaderingen

Donderdag 21 december 2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Kwaliteitszorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie (personeel)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bedrijfslevenbeleid - uitgesteld tot na het kerstreces

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regeling inzake subsidieverstrekking aan het Knowledge and Development Centre Schiphol voor 2018-2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Planbureau voor de Leefomgeving - Analyse van het regeerakkoord Rutte-III: effecten op klimaat en energie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Financiƫle aspecten van de wederopbouw Bovenwindse eilanden

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34309 nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Defect blusleidingsysteem patrouilleschepen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017 (verplaatst naar 31 januari 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:15 - 15:00 uur

VN Ondersecretaris-Generaal voor Humanitaire Zaken en Noodhulp, Mark Lowcock

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 (TK 31239, nr. 277)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)