Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2017
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • S. Karabulut (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  17-01-2018 10.00 - 12.00 Bijzondere procedure Arabische vrouwen over berechting terreurgroepen
  17-01-2018 17.00 - 19.00 Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag (op Ministerie)
  18-01-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  18-01-2018 16.30 - 18.00 Gesprek Adviesraad Internationale Vraagstukken over werkprogramma 2017-2019
  25-01-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-01-2018 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Dutch Visitors Programme (DVP) 'Mensenrechten gender en LGBTQ+'
  01-02-2018 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie (Ridderzaal)
  07-02-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  08-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-02-2018 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Advies inzake gebruik door politici van term genocide: commissie besluit tot een feitlijke vragenronde na ontvangst van de brief; inbreng vragen op woensdag 17 januari om 14.00 uur.
  22-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-02-2018 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  08-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  14-03-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  22-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  05-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-04-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  19-04-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO
  17-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  31-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  14-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  28-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  05-07-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten
  - Algemeen overleg over voortgang MH17 dossier: te plannen begin 2018 (met ministers BuZa en VenJ): commissie besluit het kabinet te verzoeken de Kamer ten behoeve van dit AO een stand van zaken brief over het MH17 dossier te sturen.
   
 3. 3

  Werkbezoeken commissie in 2018

  1. De commissie besluit tot een kort werkbezoek aan VN New York in het begin van het krokusreces, in het kader van het Nederlands lidmaatschap van de Veiligheidsraad in 2018 en het Nederlands voorzitterschap van de Veiligheidsraad in maart 2018.
  2. De commissie stelt een aantal eventuele bestemmingen voor een werkbezoek in 2018 vast. Deze opties worden verder uitgewerkt in een stafnotitie ter bespreking in de procedurevergadering van 25 januari 2018.
  3. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een werkbezoek in het Meireces.
 4. 4

  Ambassadeursconferentie (1 februari 2018 10.30 - 14.00 uur, Ridderzaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitnodiging commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van National Assembly of the Republic of Bulgaria voor interparlementaire conferentie voor Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB) d.d. 15-17 februari 2018

 6. 6

  Verzoek Jeugdofficier Husum, namens groep studenten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.h.k.v studiereis "Comparative Government and Foreign Affairs" d.d. 12-16 maart 2018

 7. 7

  Verzoek LeidenAsiaCentre aan interview i.v.m. onderzoek naar recente ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld van China, Rusland en Saudi-Arabië

 8. 8

  Verzoek Ambassade van het Koninkrijk Marokko om gesprek van de Arabische ambassadeurs met voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

 9. 9

  Kabinetsreactie op de consultatie inzake verlaging leeftijd afnemen vingerafdrukken visumproces zoals verstuurd naar de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarlijkse Vergadering verdragspartijen Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 7-8 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Kuzu over de Oeigoeren in China (Kamerstuk 34775-V-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vertrouwelijke brief inzake Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken, 5-6 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Zaken over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de OVSE Ministeriële Raad 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Situatie Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maatregelen ATCM XL 2017 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Beijing, 1 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Sierra Leone

 22. 22

  Constitutionele toetsing wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2017Z18246 Aan minister Buza - feit vragen Israelisch supermarktketen minister 14-12-2017
  2017Z17664 Aan minister Buza - jaarplanning 2018 11-12-2017
  2017Z17555 Aan ministers Buza en BuHaOs - actuele situatie Jemen 08-12-2017
  2017Z16498 Aan minister Buza - vertrouwelijkheid brf Consulair Domein 27-11-2017
  2017Z15138 Aan minister Buza - reactie rapport Nationale Ombudsman 10-11-2017
  2017Z14366 Aan minister Buza - verzoek reactie CAVV-EVA rapport term genocide 27-10-2017
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 24. 24

  Verzoek om brief minister Buitenlandse Zaken over situatie Cambodja

  Te behandelen:

  Loading data