Algemeen overleg

Kwaliteitszorg

Algemeen overleg: "Kwaliteitszorg "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
5e Herziene convocatie algemeen overleg - Kwaliteitszorg - 21 december 2017 - 10.00-14.00 uur - wijziging i.v.m. aanpassing bewindspersoon
Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2017, over kwaliteitszorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten