Agendapunten

 1. Derde voortgangsrapportage 'Kwaliteit loont'

  Te behandelen:

 2. Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg

  Te behandelen:

 3. Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein

  Te behandelen:

 4. Stand van zaken november 2015 over diverse onderwerpen op het gebied van zorg

  Te behandelen:

 5. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 6. Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren

  Te behandelen:

 7. Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Recept voor maatschappelijk probleem: medicalisering van levensfasen’

  Te behandelen:

 8. Advies ‘Zonder context geen bewijs’ van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

 9. International Health Policy Survey 2016

  Te behandelen:

 10. Tussenevaluatie Citrienfonds

  Te behandelen:

 11. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken op het dossier Kwaliteitszorg

  Te behandelen: