Commissievergaderingen

Donderdag 20 juni 2024

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Voedselzekerheid

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
Overlegkamer 8e etage / A8.301 (geen VC) (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Slotwet en Jaarverslag 2023

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024 - omgezet naar schriftelijk overleg

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur & RES (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel Wet financiële defensieverplichtingen NAVO

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 13:15 uur

Lachgasproblematiek in de afvalketen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verkeersveiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024 (Let op: het tijdstip is gewijzigd)

Commissiedebat
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Steun aan mensenrechtenverdedigers, incl. vrouwenrechten en lhbtiq+

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen over brief "Naslag van kandidaat-bewindspersonen" (36471-65) verplaatsen naar 27/6

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidend gesprek rapporteurs rechtsstatelijkheid in de EU met prof. Kees Sterk

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Hoorzitting met de beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Cultuur (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - UITGESTELD tot nader order

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ambassadeur van Hongarije inzake Hongaars EU-voorzitterschap per 1 juli 2024

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen) (TK 36549)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingconstructies

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Naslag van kandidaat-bewindspersonen (TK 36471-65) (verplaatst naar 27 juni 2024)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Terrorisme/extremisme (is verplaatst naar 19 juni 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Verduurzaming industrie (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Slotwet en Jaarverslag 2023 van het Ministerie EZK (GEANNULEERD)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 17:50 uur

Rol van UNRWA in Gaza

Hoorzitting
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Kennismaking Raad voor het Openbaar Bestuur

Gesprek
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:50 - 18:30 uur

Rol van UNRWA in Gaza (besloten deel)

Hoorzitting
Klompézaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:45 - 22:45 uur

Verkeersveiligheid - omgezet in een schriftelijk overleg

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:30 - 21:30 uur

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoorzitting
Thorbeckezaal