Rondetafelgesprek : Lachgasproblematiek in de afvalketen

De vergadering is geweest

20 juni 2024
11:15 - 13:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
CONVOCATIE

De volgende leden hebben zich aangemeld: Boutkan (PVV), Veltman (VVD), Bamenga (D66) en Pierik (BBB).

Bijlage

Deelnemers

 • W. Boutkan (PVV)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • P. Bamenga (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Lachgasproblematiek in de afvalketen

  Scope
  Sinds het lachgasverbod dat op 1 januari 2023 is ingegaan, worden lachgastanks of -cilinders regelmatig bij het restafval gegooid. Dit vormt een probleem voor bedrijven die afval verwerken. Die bedrijven vermalen en verbranden afval. De cilinders en tanks kunnen in het restafval onder druk komen te staan en ontploffen daardoor regelmatig. Medewerkers in de afvalketen worden hierdoor blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Ook raken containers, vuilniswagens en andere machines beschadigd. De schade leidt tot vertraging in het verwerken van afval en hoge kosten. Doel van het rondetafelgesprek is om vanuit verschillende perspectieven voorgelicht te worden over het probleem van lachgascilinders in het restafval en in het bijzonder de verschillende mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem. Hierbij zijn de volgende vragen aan de orde:
  • Hoe kan betere of strengere handhaving van het lachgasverbod ervoor zorgen dat er minder lege lachgastanks of -cilinders bij het restafval worden gegooid?
  • In hoeverre kunnen preventiemaatregelen bijdragen aan een oplossing?
  • Welke mogelijkheden zijn er om lege lachgastanks en cilinders beter uit het afval te filteren?
  • Welke andere oplossingen zijn er om de gevaarlijke situaties bij de afvalverwerkers te voorkomen?
 2. 2

  Lijst van genodigden

  Blok 1. Lachgas: achtergrond verbod en handhaving
  • Trimbos Instituut | Desirée Spronk
  • Zwerfie Rotterdam | Ivo Rodermans
  • Gemeente Rotterdam | Miriam Harika
  • Politie | Margot Koenraads

  Blok 2. Afvalketen: problemen en mogelijke oplossingen
  • NVRD | Henry Meijdam
  • Vereniging Afvalbedrijven | Wim van Lieshout
  • Meerlanden | Angeline Kierkels
  • FNV | Robert Corijn
  • AMCS Group | Chris Loos
 3. 3

  Ontvangen position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data