Commissievergaderingen

Woensdag 20 januari 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - verplaatst naar 22 april 2021

Notaoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)

Technische briefing
Grenadierszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: voorstel briefing MH-17

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 25 januari 2021 (omgezet in een SO, inbreng vragen 18 januari)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wapenexportbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (is vervroegd naar 09.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (per videoverbinding) (Verplaatst naar 26 januari 2021)

Vergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Ministerie SZW en UWV inzake procedure vaststellingsproces NOW (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

E-mailprocedure: Verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) om reactie ministers EZK en BZK op onderzoek RUG "professionals over de versterkingsoperatie"

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Extra pv LNV 27/1 + besluit nemen over doorgang commissieactiviteiten LNV t/m 27/1 - reactie woensdag 20 januari 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

IVD (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Procedurevergadering (videoverbinding) (Aangehouden)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (Het algemeen overleg is TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
(verplaatst)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (digitaal)

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)
Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021 (TK 29689-1091)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek (29689-1089)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure: Doorgang commissie-activiteiten EZK komende week (25-28 januari)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20.. (35483-66)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) (geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding) (verplaatst naar 27 januari 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Update coronavirus

Technische briefing

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Effectiviteit van bestrijding milieucriminaliteit (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW week 25/01 t/m 29/01

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Openbaar gesprek studiegroepen begrotingsruimte en interbestuurlijke en financiële verhoudingen (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

MH-17

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Gesprek met de Poolse ambassadeur de heer Czepelak (on-line)

Gesprek
(besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Bijeenkomst TCU (videoconferentie)

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

MH-17

Algemeen overleg
Thorbeckezaal