Algemeen overleg

Wapenexportbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg: "Wapenexportbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Wapenexportbeleid d.d. 20 januari 2021

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

4
Antwoorden op feitelijke vragen over Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

Details

Nog te ontvangen.