Commissievergaderingen

Donderdag 17 november 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Werkbezoek COP27

Werkbezoek
Egypte

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 22 november 2022 (wordt omgezet naar schriftelijk overleg d.d. 16 november 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

OCW Begrotingsonderzoek

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Oorlogsgetroffenen (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 14:30 uur

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum 17 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Zevende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

PwC-onderzoek naar het memo-Palmen (Verplaatst naar 13 december 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 15:45 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 november 2022 (wordt omgezet naar schriftelijk overleg d.d. 14 november 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Fiche: Europese Media Vrijheid Verordening en Aanbeveling redactionele onafhankelijkheid en transparantie mediaeigendom

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep begrotingsrapporteurs

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Elfde en twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

West-Papoea

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal