Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 november 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. de toevoeging van twee agendapunten (13 en 23)*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 17-11-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 17-11-2022 16.00 - 17.30 Rondetafelgesprek West-Papoea - op verzoek van het lid Ceder besluit de commissie om mevrouw Corry Ap-Bukorpioper als spreker toe te voegen aan het programma.
  di 22-11-2022  14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Artikel 100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie> Nieuw ingepland
  di 22-11-2022 14.00 - 15.00 Gesprek met een delegatie uit het parlement van Georgië 
  wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat NAVO en OVSE
  do 24-11-2022 15.30 - 17.30 Rondetafelgesprek China
  di 29-11-2022  13.45 - 14.00 Petitie Situatie in Kashmir (India) > Nieuw ingepland
  do 01-12-2022 11.00 - 12.00 Technische briefing Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie > Nieuw ingepland
  do 01-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 05-12-2022 14.15- 14.45 Gesprek Mr. Shalva Papuashvili, Voorzitter van het parlement van Georgie 
  do 08-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 > De commissie stemt in om het commissiedebat RBZ te combineren met het commissiedebat Afghanistan. De minister van Defensie zal niet aanwezig zijn i.v.m. Buitenlandse reis.
  do 22-12-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  Kerstreces vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023


  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek Griekse Committee on National Defence and Foreign Affairs (digitaal).
  • Expertgesprek over de consequenties van de uitslag van de verkiezingen USA (Waarschijnlijk op 29 november 17:30-18.:30 uur).
  • Commissiedebat Afghanistan (wordt samengevoegd met het commissiedebat RBZ van 8 december)
  • Commissiedebat Artikel -100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie.
 4. 4

  Actualisering jaarplanning 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Sanctienaleving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging inzake toezending Kamerbrief over sabotage van Nord Stream 1 en 2

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken verkenning erkenning genocides met andere EU lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Feministisch Buitenlandbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over berichtgevingen in de media dat de boycot van Russische olie ineffectief of zelfs contraproductief is én schadelijk voor de Nederlandse economie en het prijsniveau van olieproducten in Nederland en daarbij aan te geven wat de verwachtingen van het kabinet zijn ten aanzien van een mogelijke price cap op de olieprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Open Strategische Autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maatregelen ATCM XLIV 2022 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Berlijn, 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen; ’s-Gravenhage, 26 oktober 2022 (Trb. 2022, 100)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Kennisagenda: Factsheet open strategische autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Zitting 2022 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z18368 Aan minister Buza - verzoek om een rapport van de Nederlandse ambassadeur in Armenië over zijn bezoeken aan de gebieden in Armenië met de Kamer te delen 03-10-2022
  2. 2022Z17756 Aan minister Buza - Verzoek kabinetsappreciatie inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Thailand 26-09-2022 > Rappel sturen aan het ministerie
  3. 2022Z17755 Aan minister Buza - Verzoek inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Maleisië 26-09-2022 > Rappel sturen aan het ministerie
  4. 2022Z17757 Aan minister Buza - Verzoek kabinetsappreciatie van het rapport van de Europese Commissie over de Richtlijn (EU) 26-09-2022 > Rappel sturen aan het ministerie
  5. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van het IAEA met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022
  6. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
 23. 23

  De leden Van der Lee (Groen Links) en Brekelmans (VVD)

  De commissie verzoekt de staf om een notitie over de sancties tegen Iran, inclusief het effect van Amerikaanse secundaire sancties.
  Besluit: De staf zal een notitie maken over het gevraagde onderwerp.
 24. 24

  Het lid Sjoerdsma (D66)

  De commissie verzoekt de staf om informatie over de verschillen in de sanctiepakketten van de EU, de VS en het VK, indien mogelijk door bij het ministerie van Buitenlandse Zaken na te gaan welke informatie hierover beschikbaar is en of deze aan de Kamer kan worden gezonden. 
  Besluit: De staf zal de gevraagde informatie opvragen, dan wel zelf aanleveren in een stafnotitie.
 25. 25

  Verzoek van de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken om een gesprek met de commissie op 28 november voor 15.00 uur over Schengen-toetreding, de oorlog in Oekraïne, westelijke Balkan.

  De commissie besluit tot een digitaal gesprek met de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken na verschijning van de kabinetsreactie op het CVM-rapport over Bulgarije.
 26. 26

  Verzoek Oekraïense ambassade om een gesprek.

 27. 27

  Gesprek met NCTV.

  Het gesprek is gepland op dinsdag 22 november 17:30-18:00 uur.
 28. 28

  Besluitvorming strategische procedurevergadering d.d. 02 november 2022

  Ter informatie.