Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 november 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.J. Klink (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • A. Podt (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

   
  • wo 23-11-2022 13.30 - 17.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 01-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • do 01-12-2022 14:30 - 15.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China, met ASML, ASMI, IMEC en NXP 
  • do 08-12-2022 13.30 - 14.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
  • wo 21-12-2022 16.00 - 19.00 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid 
  • do 22-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023 
  • wo 18-01-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Initiatiefwet IMVO (nieuw ingepland)
  • wo 08-02-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • wo 15-02-2023 10:00-13:00 Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie (nieuw ingepland)
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • wo 08-03-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • wo 10-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelinssamenwerking 
  • wo 24-05-2023 10:00-12:30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie
  • Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne
 3. 3

  Voorstel briefing werk UNHCR en situatie in MENA-regio, in het bijzonder Syrië d.d. 30 november 2022

  Besluit: Gesprek organiseren 30 november einde ochtend, indien voldoende leden kunnen deelnemen. De beschikbaarheid van de leden wordt per e-mail geïnventariseerd. 
 4. 4

  Informatie over de toezegging over de opties om mkb-fondsen en kernkapitaal zo optimaal mogelijk in elkaars verlengde te laten fungeren en over de toezegging over een vangnetregeling voor internationale klimaatinvesteringen van ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag bezoek minister-president en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Suriname op 12 en 13 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het verslag wederopbouwconferentie Oekraïne Berlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 1 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ophoging financiële middelen voor acute winterhulp Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling Jongerenactieplan in het externe optreden van de EU 2022 – 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z21797 Aan min. BuZa en BuHa-OS - verzoek om ambtelijke ondersteuning werkbezoek Bangladesh, 11-11-2022
  2. 2022Z21674 Aan min. BuHa-OS - inbreng so Fiche: Verordening verbod producten gemaakt met dwangarbeid d.d. 10-11-2022, 08-11-2022
  3. 2022Z17585 Aan min. BuHa-OS - verzoek halfjaarlijkse rapportage mondiale ontwikkelingen voedselzekerheid, 23-09-2022
  4. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 12. 12

  Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen en Van der Lee inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Koekkoek en Hammelburg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Rwanda van 13 t/m 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data