Inbreng schriftelijk overleg : Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

De vergadering is geweest

17 november 2022
11:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Doorlichtingsrapport agentschap Rijksvastgoedbedrijf 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Kamerstuk 30985-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatierapport Nationale Monumenten Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afdoening toezeggingen breedplaatvloeren en aanpassing reallocatieprocedure bij verkoop rijksvastgoed, reactie op de motie van het lid Van der Plas over tijdelijke huisvesting voor studenten in rijksgebouwen (Kamerstuk 19637-2797) en voorgenomen groot onderhoud dak Koninklijk Paleis Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Binnenhof renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Audit Nationale Monumenten Organisatie (2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Audit Nationale Monumenten Organisatie (2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervolg Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8

  Te behandelen:

  Loading data