Commissievergaderingen

Woensdag 17 februari 2016

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - 16:45 uur

Artikel 13-conferentie te Brussel

Werkbezoek
Europees Parlement te Brussel

politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (de zogenoemde ‘Artikel 13’-conferentie)

Vergadering
Europees Parlement te Brussel

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

RTG aanpak problematiek huwelijksdwang en verborgen vrouwen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Evaluatie Defensie Materieel Proces

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

OJCS-raad, onderdeel onderwijs op 24 februari 2016 (verplaatst naar 11.15 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Reclassering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 februari 2016 - datum gewijzigd in 10 februari 2015

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Thuisfrontcheck veteranen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 13:00 uur

OJCS-raad, onderdeel onderwijs op 24 februari 2016

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Zikavirus

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 29 februari 2016 - is omgezet in een schriftelijk overleg op 16 februari 2016

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:15 uur

Petitieaanbieding inzake Kinderombudsman

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Behandelvoorbehoud toegankelijkheidsakte

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek VVD-Kamerlid Van der Linde om wetsvoorstel 34374 toe te voegen aan stemmingslijst van 18 februari 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Politie (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal