Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op WOENSDAG 17 februari 2016 om 13.00 uur - LET OP: DAG EN TIJD AFWIJKEND
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 17 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Openbare raadplegingen Europese Commissie over 'Ervaringen in het eerste jaar van vergroeningsverplichtingen van de regeling voor rechtstreekse betalingen (GLB)' en 'Raadpleging over de controleverordening voor de visserij'

Te behandelen:

7
Verzoek van het lid Visser, mede namens CDA en SGP om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een onderzoek van IMARES "Vormgeving van beleid in een Multi-Governance setting"

Te behandelen:

8
Verzoek van het lid Grashoff de staatsecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op het bericht ‘verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’, voorafgaand aan de voorzetting van het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen van aanstaande donderdag

Te behandelen:

9
Verzoek van het lid Koser Kaya om de voortzetting van het algemeen overleg (van 20 januari 2016) Gewasbeschermingsmiddelen op donderdag 18 februari 2016 te verlengen n.a.v. het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’

Te behandelen:

10
Verzoek van het lid Rudmer Heerema om, met het oog op het rapport 'Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen', de staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan de motie Heerema c.s. (Kamerstuk 33576, nr. 23) waarin wordt gevraagd geen onomkeerbare beslissingen te nemen inzake de Engbertsdijksvenen

Te behandelen:

11
(dertig) leden debatten

Details

 
 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
 7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
 8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
 9. Debat over Energie (Dik-faber)
 10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
 11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
 12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
 13. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
 14. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
 15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 16. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren)
13
Voorstel OESO voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse economie op 3 maart 2016 (17.00 tot 18.00 uur)
15
Lijst van vragen en antwoorden over de Onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 32)

Te behandelen:

19
Voorstel, namens de leden Van Veen (VVD) en Monasch (PvdA), voor een rondetafelgesprek Topsectoren

Te behandelen: