Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 februari 2016
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A. Bosman (VVD)
 • J.S. Monasch (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Juridische procedure en gevolgen voor de handhaving van Wet verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorgenomen besluiten verbindend verklaring onderzoek en innovatie akkerbouwsector en erkenning producenten- en brancheorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Openbare raadplegingen Europese Commissie over 'Ervaringen in het eerste jaar van vergroeningsverplichtingen van de regeling voor rechtstreekse betalingen (GLB)' en 'Raadpleging over de controleverordening voor de visserij'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van het lid Geurts, mede namens de fracties van SGP en ChristenUnie om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de tarieven van de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek van het lid Visser, mede namens CDA en SGP om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een onderzoek van IMARES "Vormgeving van beleid in een Multi-Governance setting"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek van het lid Grashoff de staatsecretaris van Economische Zaken om een reactie te vragen op het bericht ‘verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’, voorafgaand aan de voorzetting van het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen van aanstaande donderdag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek van het lid Koser Kaya om de voortzetting van het algemeen overleg (van 20 januari 2016) Gewasbeschermingsmiddelen op donderdag 18 februari 2016 te verlengen n.a.v. het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek van het lid Rudmer Heerema om, met het oog op het rapport 'Ecologische verkenning bufferzone Engbertsdijksvenen', de staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan de motie Heerema c.s. (Kamerstuk 33576, nr. 23) waarin wordt gevraagd geen onomkeerbare beslissingen te nemen inzake de Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  (dertig) leden debatten

   
  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
  8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
  9. Debat over Energie (Dik-faber)
  10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
  11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
  13. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
  14. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
  15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  16. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren)
 12. 12

  Lijst met EU-voorstellen EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel OESO voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse economie op 3 maart 2016 (17.00 tot 18.00 uur)

 14. 14

  Reactie op rapport Europese Rekenkamer: “Improving the security of energy supply by developing the internal energy market: more efforts needed”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over de Onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Kennisgeving ontwerpbesluit veiling digitale ethertelevisie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel, namens de leden Van Veen (VVD) en Monasch (PvdA), voor een rondetafelgesprek Topsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek om stand van zaken brief inzake verlenging FM-frequenties

  Te behandelen:

  Loading data