Commissievergaderingen

Woensdag 16 november 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Werkbezoek COP27

Werkbezoek
Egypte

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Exportkredietverzekeringen (verplaatst naar 22 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

MBO (voortzetting van commissiedebat van 9 november)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Cybersecurity van infrastructurele kunstwerken

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 22 november

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 17:45 uur

Kinderopvang

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID)

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (TK 36190)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

India

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gezondheidsraadadvies over de inzet van het Novavax-vaccin

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

De publicatie ‘Stand van de zorg 2022’ van de Nederlandse Zorgautoriteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 36160)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Voortgang gebiedsprocessen.

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Kennisthema herinvoering basisbeurs / bespreken concept kennisproduct

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

SER-advies over jeugdzorg met spoed omzetten in tastbaar beleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel lid Van Ginneken (D66) om het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek IenW om te zetten in kort commissiedebat

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:15 - 17:45 uur

Betalen naar gebruik

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Landbouw- en Visserijraad 21/22 november OMGEZET in een schriftelijk overleg met inbrengtermijn 14 november.

Commissiedebat
Geannuleerd