Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Landelijke Aanpak Adreskwaliteit n.a.v. wetsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Zelfevaluaties voor de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van het programma Verbetering van het reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek verplichte registratie in de BRP bij kortdurend verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken van Basisregistratie Personen (BRP) in het algemeen en over de stand van zaken van de doorontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport impactanalyse voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Openbaarmaking van informatie over Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport van het CBS naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Kamerstuk 35772-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toegankelijkheid van identiteitsdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  DigiD voor EU-arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Zelfevaluaties Basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken over het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eindrapport Nederlandse Self-Sovereign Identity ecosysteem: Een verkenning van het Nederlandse SSI speelveld, toekomstige ontwikkelrichtingen, impact op publieke waarden en de rol van de Nederlandse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage domein Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van 2017 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie inzake de stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsontwikkelingen rondom het Burgerservicenummer (BSN)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Zelfevaluaties voor de BRP bij gemeenten en reisdocumenten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stelsel van basisregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoeken innovaties dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tariefsontwikkelingen paspoorten en identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 – 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Invoering eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op 7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezicht en kwaliteitsverbetering Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data