Commissievergaderingen

Donderdag 16 april 2020

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coroanavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - 142nd Assembly and related meetings (geannuleerd door de IPU ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Geneva, Switzerland (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Langer Thuis (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststellen brievenlijst commissie VWS

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Rapport ‘Evenwicht in het Wetenschapssysteem’ van de Commissie Weckhuysen (geannuleerd i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (de procedurevergadering is geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Circulaire economie

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inventarisatie van suggesties voor de sprekerslijst – rondetafelgesprek corona-app

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsreactie RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Circulaire economie (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Accountancy (Verplaatst naar 22 april 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Cybersecurity

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden (TK 25295-219, paragraaf 11. Financiën in de zorg)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Amnesty International, Free Press Unlimited, Nederlands Helsinki Comité inzake Ruslandbeleid GEANNULEERD

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Cybersecurity (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Toevoegen brief "Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden" aan SO Ontwikkelingssamenwerking d.d. 21 april 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen ten behoeve van het verslag inzake de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (35438)

E-mailprocedure
(besloten)