Inbreng schriftelijk overleg

Cybersecurity

Inbreng schriftelijk overleg: "Cybersecurity"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg over Cybersecurity op 16 april 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

4
Kabinetsreactie op het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en een overzicht van de geleerde lessen van de Citrix-problematie

Te behandelen: