Inbreng schriftelijk overleg

Maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden (TK 25295-219, paragraaf 11. Financiën in de zorg)

Inbreng schriftelijk overleg: "Maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden (TK 25295-219, paragraaf 11. Financiën in de zorg) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg over de Maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden (TK 25295-219, paragraaf 11. Financiën in de zorg) - 16 april 2020, 14.00 uur

Agendapunten