Algemeen overleg

Cybersecurity (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Cybersecurity (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)"Deze vergadering is verplaatst naar 16 april 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Cybersecurity op 16 april 2020