Inbreng schriftelijk overleg

Circulaire economie

Inbreng schriftelijk overleg: "Circulaire economie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Circulaire economie d.d. 16 april

Agendapunten

9
Informatie over diverse onderwerpen en moties en enkele toezeggingen gedaan in het AO Circulaire Economie van 15 oktober 2019 en in het plenaire debat over de wetswijziging in verband met de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35267)

Te behandelen: