Commissievergaderingen

Donderdag 14 december 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

artikel-100 Verlenging Nl bijdrage strijd tegen ISIS

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

BTW (Let op: verplaatst naar 20 december 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Klimaat (geannuleerd ivm kabinetsformatie)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

APK-plicht voor tractoren

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

De gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Dividendbelasting

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen (34809)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

ICT ontwikkelingen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wegverkeer en verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Constituerende vergadering

Constituerende vergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bij een actiemaand van de Israëlische supermarktketen Shufersal en de verhouding tot het ontmoedigingsbeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek Defensienota

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Opstellers van het plan-MER over het concept Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel leden Ronnes(CDA) en van der Linde (VVD) voor het houden van een rondetafelgesprek/hoorzitting inzake de voortgangsrapportage AFM-rapport inzake rentederivaten, na het kerstreces

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek ontvangen van conceptakkoord EU handelsdefensief instrumentarium

E-mailprocedure
(besloten)