Algemeen overleg

ICT ontwikkelingen

Algemeen overleg: "ICT ontwikkelingen"Deze vergadering is geweest
6e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg ICT-ontwikkelingen d.d. 14 december 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over ICT ontwikkelingen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
22