Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

14 december 2017
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. Groothuizen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Burundi

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten VenJ-domein en reactie artikel OneworldUitkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Hoger beroep in asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landgebonden asielbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Landgebonden asielbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) “Profileren en selecteren. Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Documenten uit Eritrea in de naturalisatieprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het WODC-rapport over informatiecampagnes gericht op (potentiële) migranten in herkomst- en transitlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan Eerste Kamer met een reactie op het WODC rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitbreiding lijst veilige landen van herkomst vijfde tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 maart 2017, over het bericht dat er geen verblijfsvergunningen zijn ingetrokken van Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in hun land van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) van 29 maart 2016 over de kennisgevingsprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van de leden Monasch en Van Vliet over het weigeren van asielzoekers die artikel 1 Grondwet niet onderschrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landgebonden asielbeleid Burundi

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toetsing inburgeringsvereiste

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Extra begeleidings- en toezichtslocatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arrest Chavez-Vilchez

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan stichting LGBT Asylum Support Groningen in reactie op het verzoek om herziening Veilig land van herkomst bericht Oekraïne met betrekking tot LHBT asielzoekers uit de Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landgebonden asielbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juli 2017, over het niet vervolgen van asielzoekers die een misdaad hebben gepleegd

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging landenbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herbeoordeling Veilige landen van herkomst eerste tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende Dublinoverdrachten aan Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Landgebonden asielbeleid met betrekking tot de positie van christenen, ahmadi's en afvalligen in Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Landgebonden asielbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inspectierapport Tussen handhaven en dienstverlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadere informatie over de beoordeling van nareisaanvragen, in het bijzonder van Eritreeërs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beoordeling veilige landen van herkomst 6e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data