Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over Vreemdelingen- en asielbeleid op 14 december 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Reactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) “Profileren en selecteren. Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.”

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 maart 2017, over het bericht dat er geen verblijfsvergunningen zijn ingetrokken van Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in hun land van herkomst

Te behandelen:

19
Afschrift van de brief aan stichting LGBT Asylum Support Groningen in reactie op het verzoek om herziening Veilig land van herkomst bericht Oekraïne met betrekking tot LHBT asielzoekers uit de Oekraïne

Te behandelen:

21