Debat geweest
14 december 2017 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 171207
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-12-2017
Bijlage
Download 171205_totaaloverzicht_openstaande_toezeggingen
Brief commissie
Download Verzoek beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering op 14 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning AO’s Achterstandenbeleid en Digitalisering

Details

De commissie stemt in met het voorstel de data voor de AO’s Achterstandenbeleid en Digitalisering begin volgend jaar om te wisselen. Voor het AO Digitalisering zijn de stukken al binnen. Voor het AO Achterstandenbeleid komt de brief eind januari. De commissie stemt in met het organiseren van een technische briefing over laatstgenoemde brief te verzoeken.
3
Verzoek van lid Kwint om heropening van het WGO media

Details

De commissie stemt niet in met het voorstel van lid Kwint om heropening van het WGO media. In plaats van een heropening wordt besloten een schriftelijk overleg te plannen. Aanleiding is beantwoording van schriftelijke vragen over de tegenvallende inkomsten van de STER. Inbrengdatum is maandag 18 december om 12.00 uur, met het verzoek z.s.m. te reageren, uiterlijk donderdag 21 december 16.00 uur.
8
Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2017, over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten

Te behandelen:

22
33
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

35
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

36
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

Details

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
37
Nader beraad over opzet rondetafelgesprek arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

Details

In de vorige procedurevergadering is besloten over de brief 'Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector' d.d. 10-11-2017 (Kamerstuk  29544-805 ) een rondetafelgesprek te organiseren. Een eerste opzet, op basis van inbreng van het lid Kwint wordt rondgemaild.
38
Nader beraad over vervolgactiviteiten na internetconsultatie inzake lumpsumbekostiging funderend onderwijs

Details

Wordt vervolgd. In volgende procedurevergadering.