Commissievergaderingen

Donderdag 14 oktober 2021

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vervolg commissiedebat stand van zaken Afghanistan

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Voorbereidingsgroep Woonvormen voor ouderen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Toezichthouders inzake digitalisering

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing over de publicatie 'Klimaatverandering in de prijzen?' door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021. (agenda RAZ toegevoegd aan plenair debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 oktober 2021 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg: inbrengdatum 5 oktober 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

ambassadeurs Litouwen, Letland, Estland,

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

SER-verkenning ‘Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw’ (vindt geen doorgang)

Technische briefing
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Digitalisering op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Aanbeveling opbouw Joint Cyber Unit - 22112-3182

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI) (onderdeel migratie) (zal geen doorgang vinden)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

delegatievergadering werkbezoek Baltische Staten

Delegatievergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:15 uur

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Verkenning landbouwakkoord (verplaatst naar 26 oktober 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Compensatiemogelijkheden voor gevolgen van registratie in de FSV

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Klimaat en energie

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ministerie SZW - Asbest

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aangepast voorstel voor de behandeling van het kennisthema ''Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)'' van de leden van de voorbereidingsgroep (Strolenberg (VVD) en Sneller (D66))

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Planbureau voor de Leefomgeving over policybrief "Uitweg uit de stikstofcrisis"

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Werkbezoek aan Raad van State

Werkbezoek
Nader bepaald (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman

Gesprek
Groen van Prinstererzaal