E-mailprocedure : Aangepast voorstel voor de behandeling van het kennisthema ''Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)'' van de leden van de voorbereidingsgroep (Strolenberg (VVD) en Sneller (D66))

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
14:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Tijdens de procedurevergadering van 7 oktober jl. heeft de commissie gesproken over het voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep ''Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)''. Op verzoek van de commissie leggen de leden Strolenberg (VVD) en Sneller (D66) nu een aangepast voorstel voor aan de commissie (zie bijlage voor het uitgewerkte voorstel).
 
Het voorstel komt er kortgezegd op neer dat de commissie Binnenlandse Zaken in november een gesprek van een uur gaat plannen met de voorzitter van de commissie TCU, de heer André Bosman. Ook de andere leden die deel hebben uitmaakt van de TCU worden uitgenodigd. Daarnaast wordt voorgesteld om (zo mogelijk aansluitend op het gesprek met de heer Bosman) een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK en het ministerie van SZW te organiseren. Deze activiteiten dienen ter voorbereiding op het reeds aangevraagde plenaire debat.
 
Omdat de volgende procedurevergadering van de commissie Binnenlandse Zaken is gepland op 4 november 2021 en het wenselijk is om zo spoedig mogelijk te beginnen met de organisatie, wordt het aangepaste voorstel per e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 14 oktober 2021 te 14.00 uur te laten weten (middels een allen beantwoorden) of u met dit voorstel* kunt instemmen.

Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aangepast voorstel voor de behandeling van het kennisthema ''Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)'' van de leden van de voorbereidingsgroep (Strolenberg (VVD) en Sneller (D66))

    Te behandelen:

    Loading data