Procedurevergadering

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (gewijzigde tijd)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 14 okt
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 14 okt

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • ma 18-10 t/m vr 22-10   Werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen
 • wo 27-10-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's         
 • do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
 • do 28-10-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat China
 • di 02-11-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken         
 • do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
 • do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken   
 • Week 16-17-18 november 2021 Plenair debat begroting Buitenlandse Zaken     
 • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE  
 • do 25-11-2021 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 
 • do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
 • do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten commissie: 
- Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (na ontvangst brief minister met herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan). N.B.: kabinet heeft in Afghanistan-brief van 11 oktober jl. toegezegd deze brief nog voor de begrotingsbehandeling BuZa (en BuHa-OS) aan de Kamer te sturen.
- Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar) Brief wordt op korte termijn verwacht. De commissie besluit een commissiedebat in te plannen.
- Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
- Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
- Videogesprek met Parlement Mongolië 
- Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
4
Kennisagenda: voorstel uitwerking onderwerp ‘ EU buitenlands beleid’

Details

Besluit: Expertgesprek met opstellers van de factsheets plannen, bij voorkeur te plannen vóór de begrotingsbehandeling.
10
Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties die raken aan het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP)

Te behandelen:

11
18
Uitwerking van artikel 13.4 van het Reglement van Orde over het toespreken van de vergadering door buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders op uitnodiging van de Tweede Kamer

Details

Noot: Het Presidium heeft op 29 september 2021 ingestemd met de notitie.
19
Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35925-V)

Te behandelen:

20
Stafnotitie over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022
22
Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z17300 Aan minister Buza - schrift overleg verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden 05-10-2021
 2. 2021Z16901 Aan minister Buza - BNC-fiche “The EU Strategy in the Indo-Pacific”  30-09-2021
 3. 2021Z16941 Aan minister Buza - ontwikkelingen rond AUKUS 30-09-2021
 4. 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021: minister heeft in brief Afghanistan d.d. 11 oktober jl. toegezegd dat de betreffende brief voor de begrotingsbehandeling BuZa aan de Kamer wordt gestuurd.