Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
12:45 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
LET OP gewijzigde aanvangstijd (was eerst 12.30 uur)

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 18-10 t/m vr 22-10   Werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen
  • wo 27-10-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's         
  • do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 28-10-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat China
  • di 02-11-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken         
  • do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken   
  • Week 16-17-18 november 2021 Plenair debat begroting Buitenlandse Zaken     
  • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE  
  • do 25-11-2021 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 
  • do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  - Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (na ontvangst brief minister met herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan). N.B.: kabinet heeft in Afghanistan-brief van 11 oktober jl. toegezegd deze brief nog voor de begrotingsbehandeling BuZa (en BuHa-OS) aan de Kamer te sturen.
  - Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar) Brief wordt op korte termijn verwacht. De commissie besluit een commissiedebat in te plannen.
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  - Videogesprek met Parlement Mongolië 
  - Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
 4. 4

  Kennisagenda: voorstel uitwerking onderwerp ‘ EU buitenlands beleid’

  Besluit: Expertgesprek met opstellers van de factsheets plannen, bij voorkeur te plannen vóór de begrotingsbehandeling.
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake reisbeperkingen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat MH17 van 16 juni 2021, over een onderzoek naar sluiting luchtruim boven en rondom het oosten van Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Internationaal Cyberveiligheidsbeleid – IOB-evaluatie 2015-2021 & kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tegenmaatregelen ransomware-aanvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een voorgenomen bezoek aan Iran door de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. een twitterbericht van de Iraanse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties die raken aan het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording feitelijke vragen over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid van Raan “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” (Kamerstuk 35690-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van het recente bezoek van de president van Suriname aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek ambtelijke ondersteuning voor bezoek Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan de Baltische staten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van het verdrag ter uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst met Duitsland bij het NAVO Statusverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken van 20 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 18 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking van artikel 13.4 van het Reglement van Orde over het toespreken van de vergadering door buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders op uitnodiging van de Tweede Kamer

  Noot: Het Presidium heeft op 29 september 2021 ingestemd met de notitie.
 19. 19

  Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35925-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stafnotitie over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022

 21. 21

  Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z17300 Aan minister Buza - schrift overleg verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden 05-10-2021
  2. 2021Z16901 Aan minister Buza - BNC-fiche “The EU Strategy in the Indo-Pacific”  30-09-2021
  3. 2021Z16941 Aan minister Buza - ontwikkelingen rond AUKUS 30-09-2021
  4. 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021: minister heeft in brief Afghanistan d.d. 11 oktober jl. toegezegd dat de betreffende brief voor de begrotingsbehandeling BuZa aan de Kamer wordt gestuurd.
Naar boven