Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
12:45 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
LET OP gewijzigde aanvangstijd (was eerst 12.30 uur)

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 18-10 t/m vr 22-10   Werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen
  • wo 27-10-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's         
  • do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 28-10-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat China
  • di 02-11-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken         
  • do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken   
  • Week 16-17-18 november 2021 Plenair debat begroting Buitenlandse Zaken     
  • wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE  
  • do 25-11-2021 12.30 - 13.15  Procedurevergadering 
  • do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  • do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  - Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (na ontvangst brief minister met herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan). N.B.: kabinet heeft in Afghanistan-brief van 11 oktober jl. toegezegd deze brief nog voor de begrotingsbehandeling BuZa (en BuHa-OS) aan de Kamer te sturen.
  - Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar) Brief wordt op korte termijn verwacht. De commissie besluit een commissiedebat in te plannen.
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  - Videogesprek met Parlement Mongolië 
  - Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
 4. 4

  Kennisagenda: voorstel uitwerking onderwerp ‘ EU buitenlands beleid’

  Besluit: Expertgesprek met opstellers van de factsheets plannen, bij voorkeur te plannen vóór de begrotingsbehandeling.
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake reisbeperkingen i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat MH17 van 16 juni 2021, over een onderzoek naar sluiting luchtruim boven en rondom het oosten van Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Internationaal Cyberveiligheidsbeleid – IOB-evaluatie 2015-2021 & kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tegenmaatregelen ransomware-aanvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een voorgenomen bezoek aan Iran door de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. een twitterbericht van de Iraanse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties die raken aan het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording feitelijke vragen over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid van Raan “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” (Kamerstuk 35690-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van het recente bezoek van de president van Suriname aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek ambtelijke ondersteuning voor bezoek Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan de Baltische staten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van het verdrag ter uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst met Duitsland bij het NAVO Statusverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken van 20 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 18 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35925-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z17300 Aan minister Buza - schrift overleg verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden 05-10-2021
  2. 2021Z16901 Aan minister Buza - BNC-fiche “The EU Strategy in the Indo-Pacific”  30-09-2021
  3. 2021Z16941 Aan minister Buza - ontwikkelingen rond AUKUS 30-09-2021
  4. 2021Z15993 Aan ministers Buza, Def en BuHaOs - herziene strategie toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 21-09-2021: minister heeft in brief Afghanistan d.d. 11 oktober jl. toegezegd dat de betreffende brief voor de begrotingsbehandeling BuZa aan de Kamer wordt gestuurd.