Commissiedebat

Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021. (agenda RAZ toegevoegd aan plenair debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021)

Commissiedebat: "Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021. (agenda RAZ toegevoegd aan plenair debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie Commissiedebat Raad Algemene Zaken 19 oktober 2021

Agendapunten

1
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021 (nog te ontvangen)