Commissiedebat : Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021. (agenda RAZ toegevoegd aan plenair debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021)

De vergadering is geannuleerd

14 oktober 2021
10:00 - 12:00 uur
Commissie: Europese Zaken

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken dd 19 oktober 2021 (nog te ontvangen)

 2. 2

  Verslag van de Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken over de evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid en toezending Terms of Reference

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) Roemenië en Bulgarije 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vormgeving nationale burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Consultatie inzake concept-richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening

  Te behandelen:

  Loading data