Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Hybride vergadering.

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Koekkoek (Volt)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

   
  • Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 
  • di 26-10-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 
  • do 28-10-2021 09.30 - 12.30 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid
  • do 28-10-2021 14.30 - 15.30 uur Rondetafelgesprek MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking 
  • vr 29-10-2021 12.00 - 16.00 uur Werkbezoek Wageningen University Campus -> besluit: per e-mail deelname inventariseren. Bij onvoldoende aanmeldingen  mogelijkheid voor andere datum onderzoeken. 
  • do 04-11-2021 13.00 - 14.00 uur Gesprek kennisagendathema Nederland en (de hervorming van) de Wereldhandelsorganisatie
  • do 04-11-2021 17.00 - 20.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
  • wo 10-11-2021 10.00 - 11.00 uur Gesprek Kennisagenda: Opvang in de Regio 
  • do 11-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 11-11-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat RBZ/OS
  • wo 17-11-2021 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek SAP-verordening 
  • 202147 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022
  • wo 24-11-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
  • do 25-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 08-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 09-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19 
  • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering

  Nog te plannen commissieactiviteiten:
  • Commissiedebat IMVO
  • Gesprek kennisagendathema Grondoorzaken migratie

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
 4. 4

  Verzoek Simavi tot aanbieding petitie 'Bloody Important Message'

 5. 5

  Verzoek SER voor gesprek over IMVO-advies

  Besluit: Gesprek plannen na 28 oktober. 
 6. 6

  Rondetafelgesprek SAP-verordening

 7. 7

  Vaststellen voorbereidingsgroepen Kennisagenda 2021-2022

  N.a.v. de inventarisatie hebben de volgende leden zich aangemeld voor de voorbereidingsgroepen voor de onderwerpen op de kennisagenda 2021-2022:
  1. Afrikastrategie, met een focus op economische ontwikkeling en goed bestuur – Klink (VVD), Amhaouch (CDA)
  2. IMVO – Hammelburg (D66), Ceder (ChristenUnie)
  3. Global Health Strategy (start na ontvangst AIV-advies) – Hammelburg (D66), Kuik (CDA)
  4. Vrijhandelsverdragen – Klink (VVD), Teunissen (Partij voor de Dieren), Koekkoek (Volt)
  Besluit: Voorbereidingsgroepen ongewijzigd vastgesteld. 
 8. 8

  Beleidsreactie op IOB evaluatie Gender Mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang van de bestrijding seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het Development Committee van de Wereldbank op 15 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het Development Committee van de Wereldbank op 15 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SER-advies inzake bouwstenen IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapporten gendercide

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Implementatie herziene verordening producten voor tweeërlei gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen over nadere informatie te verstrekken over de resultaatinformatie van ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda van de extra Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 11 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35925XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de commissie Digitale Zaken ter aanbieding van notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reader gesprek kennisagenda internationale klimaatfinanciering

 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid,  30-09-2021
  2. 2021Z16909 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief svz wereldwijde aanpak COVID-19, 30-09-2021
  3. 2021Z15820 Aan minister BuHa-OS - termijn toezending periodieke rapportage begrotingsartikel 3, 16-09-2021
  4. 2021Z15818 Aan minister BuHa-OS - verzoeken mbt EU voorstel Handel met zes landen in Midden-Amerika, 16-09-2021
  5. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag 08-07-2021
  6. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  7. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
Naar boven