Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 14 oktober 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 14 oktober 2021

Deelnemers


Agendapunten

3
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 
 • Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 
 • di 26-10-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 
 • do 28-10-2021 09.30 - 12.30 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid
 • do 28-10-2021 14.30 - 15.30 uur Rondetafelgesprek MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking 
 • vr 29-10-2021 12.00 - 16.00 uur Werkbezoek Wageningen University Campus -> besluit: per e-mail deelname inventariseren. Bij onvoldoende aanmeldingen  mogelijkheid voor andere datum onderzoeken. 
 • do 04-11-2021 13.00 - 14.00 uur Gesprek kennisagendathema Nederland en (de hervorming van) de Wereldhandelsorganisatie
 • do 04-11-2021 17.00 - 20.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
 • wo 10-11-2021 10.00 - 11.00 uur Gesprek Kennisagenda: Opvang in de Regio 
 • do 11-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
 • do 11-11-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat RBZ/OS
 • wo 17-11-2021 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek SAP-verordening 
 • 202147 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022
 • wo 24-11-2021 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
 • do 25-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
 • wo 08-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika 
 • do 09-12-2021 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19 
 • do 09-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
 • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering

Nog te plannen commissieactiviteiten:
 • Commissiedebat IMVO
 • Gesprek kennisagendathema Grondoorzaken migratie

Nog te agenderen plenaire debatten:
3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
4
Verzoek Simavi tot aanbieding petitie 'Bloody Important Message'
5
Verzoek SER voor gesprek over IMVO-advies

Details

Besluit: Gesprek plannen na 28 oktober. 
6
Rondetafelgesprek SAP-verordening
7
Vaststellen voorbereidingsgroepen Kennisagenda 2021-2022

Details

N.a.v. de inventarisatie hebben de volgende leden zich aangemeld voor de voorbereidingsgroepen voor de onderwerpen op de kennisagenda 2021-2022:
 1. Afrikastrategie, met een focus op economische ontwikkeling en goed bestuur – Klink (VVD), Amhaouch (CDA)
 2. IMVO – Hammelburg (D66), Ceder (ChristenUnie)
 3. Global Health Strategy (start na ontvangst AIV-advies) – Hammelburg (D66), Kuik (CDA)
 4. Vrijhandelsverdragen – Klink (VVD), Teunissen (Partij voor de Dieren), Koekkoek (Volt)
Besluit: Voorbereidingsgroepen ongewijzigd vastgesteld. 
17
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35925XVII)

Te behandelen:

19
Reader gesprek kennisagenda internationale klimaatfinanciering
20
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid,  30-09-2021
 2. 2021Z16909 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief svz wereldwijde aanpak COVID-19, 30-09-2021
 3. 2021Z15820 Aan minister BuHa-OS - termijn toezending periodieke rapportage begrotingsartikel 3, 16-09-2021
 4. 2021Z15818 Aan minister BuHa-OS - verzoeken mbt EU voorstel Handel met zes landen in Midden-Amerika, 16-09-2021
 5. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag 08-07-2021
 6. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 7. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021