Commissiedebat : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

14 oktober 2021
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie om PBL te vragen het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot door te rekenen en hoe dat neerslaat op de verschillende inkomensgroepen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek naar het effect en de wenselijkheid van een energiebesparingsplicht bij de ETS-industrie en het uitbreiden van de Erkende Maatregelenlijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rol staatsdeelnemingen m.b.t. de afvang, transport en opslag van CO2 (CCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief van de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord t.a.v. houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het RIVM-rapport ‘Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het manifest “Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Financiële participatie bij de opwek van wind- en zonne-energie op land

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Wet collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang verlenging Indirecte Kostencompensatie ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nieuwe voorlopige emissiecijfers over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen (Kamerstuk 35572-55)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang warmtetransportnet Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Leveringszekerheid van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitor Wind op Land 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) TU Delft/Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatie over te maken politieke keuzes over de inzet van burgerfora rond het klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Tjeerd de Groot, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rechtszaak van Milieudefensie, ook namens andere partijen, tegen Shell

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsappreciatie IPCC-rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie (Kamerstuk 35668-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang uitvoering van de motie van het lid Erkens c.s. over kernenergie onderdeel van de taxonomie laten zijn (Kamerstuk 21501-33-864)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie behorende bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Pilot CO2-toedeling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Houtige biomassa in de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data