Commissievergaderingen

Maandag 12 april 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie van de minister van VWS op het bericht 'RIVM heeft geen volledig zicht meer op vaccinatiegraad kwetsbare groepen’

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Behandelvoorstellen inzake het onderzoeksrapport over de juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Meeting of the Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP) and the Sub-Committee on Transiton and Development (ESCTD) on-line

Werkbezoek
On-line (besloten)