Notaoverleg : Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

12 april 2021
10:00 - 14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(notaoverleg wordt tot nader order uitgesteld)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
1e termijn Kamer 
1e termijn Initiatiefnemers
1e termijn bewindspersonen
2e termijn Kamer 
(inclusief indiening evt. moties)
2e termijn Initiatiefnemers
2e termijn bewindspersonen


 

Bijlage